Karp (I)

KARPOS, męczennik i apostoł z grona 70. (Swiaszczennomuczenik Karp, apostoł ot 70-ti), 26 maja/8 czerwca, zm. I w.

Uczeń i towarzysz podróży św. apostoła Pawła. W 2 liście do Tymoteusza ap. Paweł wspomina imię Karposa, w domu którego w Troadzie zostawia płaszcz i księgi (2 Tm 4,13). Znając Karposa jako człowieka posiadającego wyższą czystość rozumu i cnoty, apostoł Paweł ustanowił go biskupem Berii Trackiej. Apostoł Karpos nauczał Ewangelii na wyspie Kreta. Tam odwiedził go św. Dionizy Areopagita. W swoich pamiętnikach Dionizy opowiada o cudownym widzeniu ap. Karposa.

W Berii Karpos nawrócił na Chrystusa liczną grupę pogan. Demaskując Izraelitów, udowodnił im, że ukrzyżowany przez nich Chrystus jest Bogiem prawdziwym i twórcą wszystkiego. Z tego powodu apostoł został z okrucieństwem przez nich zabity. Według innych źródeł w pokoju odszedł do Pana lub został zamęczony przez wysłanników imperatora Nerona.

opr. Tomasz Sulima