Sostenes (I)

SOSTENES, apostoł (Apostoł Sosfien), 30 marca/12 kwietnia, 8/21 grudnia, 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów), I w.

Apostoł Sostenes był przełożonym synagogi w Koryncie. Nawrócił się pod wpływem ap. Pawła, który uczynił go swoim pomocnikiem. Adresując List do Koryntian, ap. Paweł pozdrawia tamtejszą Cerkiew także w imieniu ap. Sostenesa: "Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat..." (1 Kor 1,1). Później ap. Sostenes został biskupem w Kolofon (obecnie wioska Castro of Ghiaour-Keui) w Lidii (zach. Azja Mniejsza).

Imię Sostenes pochodzi z greki i oznacza "zachowuje w mocy".

opr. Piotr Makal