Agawa Izmaelczyk (V)

AGAWA Izmaelczyk, zmarł w V wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 22 listopada/5 grudnia.