Akiła (III)

AKWILA, męczennik (Muczenik Akiła), 21 stycznia/3 lutego.

Patrz: EUGENIUSZ, męczennik.

Imię Akwila pochodzi od łacińskiego słowa aquila - "orzeł".

opr. Piotr Makal