Ananiasz (I)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Ananiasz (I)

ANANIASZ, apostoł (Apostoł Ananija), 4/17 stycznia (Sobór siedemdziesięciu apostołów) i 1/14 października.

Należał do grona siedemdziesięciu apostołów. Był biskupem Damaszku. Znany jest jako ten, który na polecenie Pana ochrzcił apostoła Pawła.

Kiedy Żydzi postanowili zgładzić apostoła Pawła za to, że z prześladowcy stał się głosicielem Chrystusa, Ananiasz wraz z innymi uczniami spuścił go w koszu przez mury miasta. Apostoł otwarcie występował w synagogach, gdzie głosił wiarę w Chrystusa nie tylko Żydom, ale i poganom.

Z Damaszku udał się do południowej Palestyny i tam kontynuował swoją misję. Został schwytany i postawiony przed obliczem pogańskiego władcy Lucjana. Gdy odmówił złożenia ofiary bożkom, został poddany torturom, które jednak nie skłoniły go do zmiany poglądów. Wówczas ogarnięty gniewem władca rozkazał wyrzucić Ananiasza za miasto i tam go zabić. Wkrótce został ukamienowany przez tłum.

Niepogrzebane ciało apostoła przypadkiem znaleźli przechodzący tamtędy chrześcijanie. Zabrali je ze sobą i pochowali w rodzinnym grobie. Po kilku stuleciach jego relikwie przeniesiono do Konstantynopola, gdzie znajdowały się jeszcze na początku XIII w.

W ikonografii Ananiasz przedstawiany jest zazwyczaj w jasnoczerwonych szatach biskupich ze zwojem w ręce. Ma siwą, typową brodę, a na nogach sandały.

oprac. Jarosław Charkiewicz