Andrzej, książę smoleński (1539)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Andrzej, książę smoleński (1539)

ANDRZEJ, książę smoleński (Błagowiernyj Andrej, kniaź Smolenskij), 23 maja/5 czerwca (Sobór świętych rostowsko-jarosławskich) i 27 października/9 listopada (rocznica otwarcia relikwii w 1539 r. w Perejesławlu Zaleskim).

Żył w XIV w. Urodził się około 1330 r. i mając około trzydziestu lat porzucił księstwo, aby nie walczyć z braćmi o władzę. Udał się do Perejesławia Zaleskiego i nieznany dla nikogo, w ubraniu biedaka, zamieszkał przy cerkwi św. Mikołaja. Przez trzydzieści lat pełnił funkcję psalmisty. Dla wiernych był wzorem pokory i skromności. Zmarł około 1390 r. i został pochowany przy świątyni.

Pochodzenie księcia zostało ujawnione dopiero w 1539 r. Otwarto wówczas grób z jego ciałem i stwierdzono, iż nie uległo ono rozkładowi. Znaleziono też przy nim pierścień książęcy, złoty książęcy łańcuszek i żelazne łańcuchy, którymi za życia umartwiał swoje ciało. Łańcuchy umieszczono przy grobowcu świętego, a pierścień i łańcuszek wziął car Iwan III na błogosławieństwo domowi książęcemu.

Relikwie księcia Andrzeja umieszczono w cerkwi św. Mikołaja w Perejesławiu Zaleskim, która stała się świątynią monasteru, zlikwidowanego w połowie XVIII w. Czczony jest głównie w zachodniej Rosji.

Na ikonach święty przedstawiany jest w książęcych szatach z krzyżem w ręce i mieczem u nogi. Ma siwą brodę i dużą łysinę czołową.

Imię Andrzej pochodzi z greki od słowa andreios - "męski, mężny, dzielny, odważny".

opr. Jarosław Charkiewicz