Apolos (I)

APOLOS, apostoł, zmarł w I wieku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 8/21 grudnia i 4/17 stycznia (sobór 70. apostołów).