Atanazy Pieczerski (ok. 1176)

ATANAZY PIECZERSKI, mnich (Prepodobnyj Afanasij, zatwornik Pieczerskij), 2/15 grudnia i 28 września/11 października (Sobór świętych kijowsko-pieczerskich spoczywających w Bliższych Pieczarach).

Przez długie lata był mnichem w Monasterze Kijowsko-Pieczerskim. Bogobojny zakonnik często chorował, w wyniku czego zmarł. Bracia przygotowali jego ciało do pochówku. Nocą z drugiego na trzeci dzień po śmierci, ihumen monasteru miał we śnie widzenie, w którym usłyszał głos zarzucający mu, iż „ciało człowieka Bożego Atanazego już dwa dni leży nie pochowane”.

Rano przełożony wraz z braćmi udali się do celi zmarłego. Jakież było ich zdziwienie, gdy ujrzeli go jak siedzi i płacze. Niezwykle zdumieni cudownym zmartwychwstaniem zaczęli wypytywać go co się wydarzyło, Atanazy jednak powtarzał tylko: „Zbawiajcie się”. Gdy bracia nalegali, wezwał ich do wcielania w życie trzech największych cnót mniszych: posłuszeństwa ihumenowi, kajania się w swych grzechach i nieustannej modlitwy. Następnie poprosił, aby już nigdy nie pytano go o cudowne zdarzenie i odszedł do oddzielnej pieczary, na zawsze zamykając za sobą drzwi. Tam w całkowitym milczeniu, o chlebie i wodzie mieszkał jeszcze przez dwanaście lat, modląc się i płacząc za swe grzechy.

Gdy Atanazy poczuł zbiliżającą się śmierć, opuścił celę, zwołał braci i powtórzył im poprzednią naukę dotyczącą największych cnót mnicha. Po śmierci, około 1176 r., jego ciało złożono w pieczarze, gdzie spędził ostatnie lata życia. W obecności jego relikwii doszło do wielu cudownych uzdrowień. Święty cieszy się kultem lokalnym.

Prawosławna hagiografia zna jeszcze jednego świętego mnicha Atanazego Pieczerskiego (Prepodobnyj Afanasij zatwornik Pieczerskij, 2/15 grudnia i 28 sierpnia/10 września, Sobór świętych kijowsko-pieczerskich spoczywających w Dalszych Pieczarach, zm. XIII w.).

Święty przedstawiany jest jako siwobrody mnich wielkiej schimy. Prawą ręką błogosławi lub trzyma w niej krzyż, w lewej ma czotki. Najczęściej spotykamy go na ikonach "Soboru świętych Kijowsko-Pieczerskich".

oprac. Jarosław Charkiewicz