Celsjusz (313)

CELZJUSZ z Egiptu, męczennik (Muczenik Kielsij Jegipietskij), 8/21 stycznia, zm. 313 r.

Imię Celzjusz pochodzi z łaciny od nazwy rodu Celsus, która oznacza "wysoki".

oprac. Jarosław Charkiewicz