Cyryl Nowojezierski (1532)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Cyryl Nowojezierski (1532)

CYRYL NOWOJEZIERSKI, mnich (Prepodobnyj Kiriłł Nowojezierskij), 4/17 lutego (rocznica śmierci) i 7/20 listopada (rocznica otwarcia relikwii).

Urodził się w mieście Halicz w bogatej rodzinie. Będąc jeszcze dzieckiem zapragnął poświęcić się życiu mniszemu. Mając piętnaście lat, w tajemnicy przed innymi, opuścił dom rodzinny i udał się do monasteru kierowanego przez św. Korneliusza Komelskiego. Tu złożył śluby zakonne. Po siedmiu latach ojciec dowiedział się, gdzie znajduje się jego syn, udał się tam i sam złożył śluby zakonne. Podobnie przed śmiercią uczyniła matka świętego.

Po kilkuletnim pobycie we wspólnocie, z błogosławieństwa św. Korneliusza, Cyryl zamieszkał w pustelni, gdzie żywił się wyłącznie korzeniami i trawami. Po siedmiu latach miał od Boga widzenia, pod wpływem którego udał się nad Jezioro Nowe, na wyspie zbudował celę i dwie cerkiewki: Zmartwychwstania Pańskiego i Bogarodzicy. Wkrótce przybyli do niego inni mnisi, co dało początek założonemu w 1517 r. monasterowi.

Cyryl kierował wspólnotą mądrze i z miłością, będąc dla wszystkich przykładem. Pierwszy przychodził do cerkwi na nabożeństwo, ostatni z niej wychodził, mało jadł, zimą często chodził boso i skąpo odziany. Za swe życie został obdarzony przez Boga darem przepowiadania przyszłości i uzdrawiania chorych.

Zmarł 4 lutego 1532 r. i został pochowany w założonej przez siebie wspólnocie. 7 listopada 1649 r. otwarto jego grób. Okazały się, że jego ciało jest nierozłożone. Wkrótce zaliczono go do grona świętych.

Cyryl przedstawiany jest w czarnym habicie mnicha wielkiej schimy, z siwą brodą. Ma ręce złożone na piersi. Niekiedy prawą błogosławi, a lewą trzyma zwój zawierającym testament duchowy braciom monasteru.

Imię Cyryl pochodzi od greckiego wyrazu kyrios- "pan" (także w znaczeniu Pan Bóg). Niektórzy wywodzą je od perskiego słowa oznaczającego "słońce".

opr. Jarosław Charkiewicz