Dionizy Areopagita, biskup Aten (96)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Dionizy Areopagita, biskup Aten (96)

DIONIZY AREOPAGITA, biskup ateński, męczennik (Swiaszczennomuczenik Dionisij Areopagit, jepiskop Afinskij), 3/16 października i 4/17 stycznia (Sobór siedemdziesięciu apostołów).

Urodził się w rodzinie pogańskiej. Dzieciństwo spędził w Atenach, gdzie studiował filozofię grecką. Był wyjątkowo zdolny. Dla dalszego pogłębiania wiedzy, przeniósł się do egipskiego miasta Heliopolis, gdzie studiował astronomię. Po powrocie z Egiptu ożenił się, a będąc człowiekiem szlachetnie urodzonym, rozumnym i uczciwym, został członkiem trybunału ateńskiego. Gdy do Aten przybył apostoł Paweł i w areopagu głosił Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa, Dionizy uważnie go słuchał, po czym wdał się w rozmowę. Jego serce otworzyło się na poznanie nieznanego dotąd Boga, którego zapragnął zostać sługą. Wraz z rodziną ochrzcił się, przyłączył do apostoła i przez trzy lata wędrował wraz z nim.

Dionizy słuchał nauki św. Pawła i innych apostołów. Był w ich gronie podczas pogrzebu Bogarodzicy. Wszystkiego czego się nauczył zawarł w pracy „O teologii mistycznej”. Apostoł mianował go biskupem ateńskim. Później Dionizy głosił Słowo Boże w Galii, docierając do Paryża. Tam schwytali go i poddali torturom wysłannicy cesarza Domicjana. Rzucono go na rozpaloną żelazną kratę, do klatki z dzikimi zwierzętami, po czym do ognia. Wszystko to nie uśmierciło jednak sędziwego starca. W końcu został ścięty mieczem. Miało to miejsce w 96 r. Przy jego grobie dokonywały się liczne cuda.

Na ikonach święty nie posiada żadnych wyraźnie odróżniających go cech. Ma na sobie szaty biskupie, w rękach przed sobą trzyma księgę. Ma siwe, kędzierzawe włosy i brodę. Częściej niż indywidualnie, święty przedstawiany jest na ikonach Zaśnięcia Matki Bożej, którego był naocznym świadkiem.

oprac. Jarosław Charkiewicz