Filotea z Arges (1060)

FILOTEA z Arges, męczennica, zmarła w 1060 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 7/20 grudnia.