Inna (I-II)

INNA, męczennik (Muczenik Inna Nowodunskij), 20 stycznia/2 lutego i 20 czerwca/3 lipca, zm. I-II w.

Żył wraz z dwoma innymi męczennikami - Pinną i Rimmą na przełomie I i II w. Na temat ich życia i działalności do naszych czasów dotrwały tylko szczątkowe informacje. Wiadomo, iż męczennicy byli z pochodzenia Słowianami z Małej Scytii. Niekiedy mówi się, że byli uczniami apostoła Andrzeja.

Gdy święci poznali naukę ewangeliczną, ich dusze i serca zapałały miłością do wiary chrześcijańskiej. Zaczęli wszędzie głosić naukę Chrystusową, chrzcząc wielu pogan. Nie podobało się to władcom i kapłanom pogańskim, przez których męczennicy byli prześladowani. Nie ostudziło to jednak ich gorliwości.

Pewien pogański książę postanowił siłą zmusić świętych do wyrzeczenia się wiary i złożenia ofiary bożkom. Nie przekonał ich jednak ani dobrym słowem, ani groźbą. Na koniec rozkazał wbić w pokrytą lodem rzekę pale i przywiązać do nich męczenników. Tam też pod naporem kry i z powodu mrozu ponieśli śmierć. Zgodnie z tradycją wydarzenie to miało miejsce na rzece Nowy Dunajec.

W ikonografii święci zawsze przedstawiani są razem. W dłoniach trzymają krzyże. Pinna i Rimma są młodzieńcami bez bród. Różnią się jedynie kolorem szat. Inna był zapewne starszy wiekiem, dlatego też nosi brodę i na ikonach przedstawiany jest w centrum.

Znaczenie imienia Inna niektórzy wywodzą z języka słowiańskiego (lub gotyckiego) i tłumaczą jako "bystra, mocna woda, potok".

W Rosji jest używane przede wszystkim jako imię żeńskie.

opr. Jarosław Charkiewicz