Jakub (297)

JAKUB, męczennik (Muczenik Iakow), 29 stycznia/11 lutego, zm. 297 r.

Imię Jakub wywodzi się z języka hebrajskiego i oznacza "ten, którego Bóg wspiera, ochrania".

oprac. Jarosław Charkiewicz