Jeremiel, archanioł

JEREMIEL, archanioł.

Wspomnienie liturgiczne przypada 8/21 listopada.