Kiriak Aleksandryjski (ok. 250)

KIRIAK Aleksandryjski, męczennik, zmarł około 250 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada 6/19 września.