Mitrodora z Bitynii (305-311)

MITRODORA, męczennica (Muczenica Mitrodora), 10/23 września, zm. 305-311 r., patrz MINODORA, męczennica.

oprac. Jarosław Charkiewicz