Nonna, matka świętego Grzegorza Teologa (374)

NONA, sprawiedliwa (Prawiednaja Nonna) 5/18 sierpnia, zm. 374 r.

Patrz CEZARY Z NAZJANZU, święty

Patrz GRZEGORZ TEOLOG, arcybiskup konstantynopolitański.

oprac. Jarosław Charkiewicz