Papiasz z Perge (250)

PAPIASZ z Perge, męczennik, zmarł w 250 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na 3/16 luty.