Tygryj, kapłan (ok. 404)

TYGRIUSZ, kapłan męczennik (Swiaszczennomuczenik Tigrij), 16/29 czerwca, zm. 404.

Prezbiter Tygriusz i lektor Eutropiusz wchodzili w skład duchowieństwa, któremu przewodniczył święty Jan Chryzostom. Święty Tygriusz był łaskawym i miłosiernym pasterzem, święty Eutropiusz wyróżniał się czystością życia i cnotą. Gdy w 404 roku wielki nauczyciel konstantynopolitański Jan był wypędzony ze swojego miasta, kapłan Tygriusz i lektor Eutropiusz jako jego zwolennicy zostali złapani i oskarżeni o podpalenie świątyń i budynków, które należały do przeciwników św. Jana.

Tygriusza poddano dręczeniu, bito pasami, by w końcu zesłać do Mezopotamii, gdzie w niewoli zmarł. Świętego Eutropiusza posiekano wieszając, heblowano żelazem i wrzucono do lochu. Podczas powtórnej tortury skonał. Jego ciało zostało rzucone na pożarcie psom. W nocy zabrali je chrześcijanie i pochowali. Podczas pochówku słyszany był anielski śpiew.

opr. Tomasz Sulima