Walerian (III)

WALERIAN, męczennik (Muczenik Walerian), 21 stycznia/3 lutego.

Patrz: EUGENIUSZ, męczennik.

Imię Walerian pochodzi od łacińskiego imienia Valerius i oznacza "należący do Waleriusa". Niektórzy wywodzą je od łacińskiego słowa valeo - "być zdrowym, silnym, mocnym".

opr. Piotr Makal