Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość"

Zdjęcie Ikony Matki Bożej

Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość"

Wśród licznych ikon Bogurodzicy ikona „Radość Wszystkich Strapionych” zajmuje szczególne miejsce i jest bliska dla każdego chrześcijanina. Już sama jej nazwa niesie pocieszenie i nadzieję wszystkim proszącym pomocy.

Ikona zasłynęła w 1688 r. w Moskwie. Siostra patriarchy Joachima Eutymia Panina ciężko zachorowała i wszyscy już tracili nadzieję na jej powrót do zdrowia. Sama Eutymia zaczęła przygotowywać się do śmierci. Pewnego razu we śnie objawił jej się Pan polecając, aby z cerkwi Przemienienia Pańskiego przy ul. Ordynka przyniesiono ikonę Bogurodzicy „Radość Wszystkich Strapionych” i odsłużono molebien z oświęceniem wody. Gdy prośba została spełniona i Eutymię pokropiono oświęconą wodą, chora odzyskała zdrowie. Wieść o cudzie szybko rozeszła się po całej stolicy. Chorzy i cierpiący zaczęli przybywać, aby modlić się przed ikoną. Matka Boża nie pozostawiała potrzebujących, uzdrawiając wielu ludzi od ich chorób.

Druga słynna ikona Bogurodzicy „Radość Wszystkich Strapionych” znajdowała się w kaplicy przy Hucie Szkła na przedmieściach Sankt Petersburga we wsi Kłoczki. W 1888 podczas burzy w kapliczkę uderzyła błyskawica. Ogień wypalił wnętrze cerkwi i część okien, tylko jedna ikona została nietknięta: stojąca w kącie „Radość Wszystkich Strapionych”. Pociemniała od starości ikona podczas uderzenia piorunu zajaśniała niebywałym światłem i opadła na ziemię. Wówczas rozbiła się też stojąca przed ikoną skarbonka, a niektóre monety przykleiły się do ikony, nierozerwalnie jakby „zrosły się” z ikoną. Z tego powodu ikona często nazywana jest „Radość Wszystkich Strapionych z grosikami”. Wielu mieszkańców na wieść o wydarzeniu podążyło z modlitwą do Ikony doznając cudu uzdrowienia.

Istnieje wiele ikonograficznych wariantów ikony „Wszystkich Strapionych Radość”. Przede wszystkim ikona przedstawia miłosierdzie Bogurodzicy wobec gromadzących się wokół Niej wszystkich cierpiących, stroskanych, potrzebujący pomocy ludzi. Matka Boża na ikonie przedstawiona jest w postaci stojącej (niekiedy z Dzieciątkiem na lewym ramieniu). Czasami na głowie ma koronę, ubrana w królewskie szaty, w dłoniach trzyma berło i królewskie jabłko. Innym razem przedstawiana jest w szatach tradycyjnych, z rękoma rozpostartymi w geście modlitwy. Wokół Bogurodzicy gromadzą się ludzie, a wśród nich aniołowie jako ci, którzy niosą od Bogurodzicy ukojenie cierpiącym. Na zwojach znajdują się napisy zaczerpnięte z modlitwy do Matki Bożej : „karmicielka głodnych”, „nagich ubranie”, „chorych uzdrowienie”, „strapionych pocieszenie”.


Święto ku czci Ikony obchodzimy 23 lipca/5 sierpnia i  24 października/6 listopada.