Narodzenie czcigodnego i chwalebnego proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana

Zdjęcie Narodzenie czcigodnego i chwalebnego proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana

Narodzenie czcigodnego i chwalebnego proroka, Poprzednika i Chrzciciela Pańskiego Jana (Rożdiestwo czesnaho sławnaho proroka, Predtieczy i Krestitiela Hospodnia Ioanna), 24 czerwca/7 lipca.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela zostało opisane w Ewangelii wg ap. Łukasza (Łk 1,5-25;57-80). Rodzice proroka, św.św. Zachariasz i Elżbieta mieszkali w wiosce Ain Karem położonej w Górach Judzkich, w pobliżu Jerozolimy (wg innej tradycji - niedaleko starożytnego miasta Hebron). Oboje pochodzili z rodu Aarona, a Zachariasz był kapłanem. Osiągnąwszy podeszły wiek nie doczekali się dzieci, gdyż Elżbieta była bezpłodna. Taki stan był uważany przez Żydów za brak Bożego błogosławieństwa, gdyż z rodziny, która nie miała dzieci, nie mógł pochodzić Mesjasz.

Pewnego razu, gdy św. Zachariasz sprawował służbę w Świątyni jerozolimskiej, zobaczył archanioła Gabriela, stojącego przy ołtarzu kadzidlanym. Anioł przepowiedział mu, że będzie miał syna, którego nazwie Jan i który poprzedzi przyjście Zbawiciela, Mesjasza, zapowiadanego w Starym Testamencie. Słysząc to, Zachariasz zwątpił, czy w jego wieku jest możliwe urodzenie syna i poprosił o znak. Archanioł powiedział, że znakiem będzie to, że kapłan zaniemówi aż do momentu wypełnienia się proroctwa. Po zakończeniu służby, Zachariasz wrócił do domu. Gdy Elżbieta poczęła dziecko, ukrywała to przez pięć miesięcy, czując się pośmiewiskiem będąc w ciąży w tak późnym wieku.

O tym, że Zachariasz będzie miał syna dowiedziała się także, od archanioła Gabriela, kuzynka Elżbiety - Maria, matka Jezusa i poszła z Nazaretu odwiedzić krewną. Przy spotkaniu Elżbieta, będąc "napełniona Duchem Świętym" pierwsza pozdrowiła Marię, jako Matkę Boga. W tym momencie Jan poruszył się w łonie matki. Bogurodzica pozostała z Elżbietą do czasu rozwiązania.

Gdy Elżbieta urodziła syna, wszyscy krewni i znajomi cieszyli się wraz z nią. Po ośmiu dniach, kiedy Prawo nakazywało obrzezanie, nazwano dziecko imieniem Jan. Zdziwiło to wszystkich, dlatego, że nikt w rodzinie nie posiadał takiego imienia. Chcąc się upewnić, zapytano Zachariasza, jak chce nazwać syna. Kapłan poprosił o tabliczkę i napisał "Jan jest imię jego". W tej samej chwili zaczął ponownie mówić, chwaląc Boga. Wypowiedział także proroctwo dotyczące przyjścia Mesjasza i roli Jana, jako Bożego proroka i Poprzednika Zbawiciela (hymn Benedictus).

Święty Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Chrystusem. W związku z tym był w grupie dzieci, które chciał zabić Herod po odejściu mędrców (Mt 2,12-18). Słysząc o tym, Elżbieta udała się na pustynię i ukryła się w jaskini. Zachariasz był w tym czasie w Jerozolimie i pełnił swoją kapłańską służbę w Świątyni. Herod wysłał do niego żołnierzy, żeby znaleźli miejsce ukrycia się Elżbiety i dziecka. Zachariasz odpowiedział, że nie wie, gdzie jest jego rodzina. Został za to zabity w Świątyni. Elżbieta ukrywała się wraz z synem na pustkowiach, gdzie zmarła. Jan, będąc pod opieką aniołów, mieszkał na pustkowiu do czasu rozpoczęcia głoszenia pokajania i szybkiego przyjścia Mesjasza.

Święto Narodzenia Jana Chrzciciela jest jednym z wielkich świąt Cerkwi prawosławnej. Obchodzone jest zawsze podczas postu świętych Apostołów. Nabożeństwa świąteczne mają uroczysty charakter. Podczas całonocnego czuwania czyta się trzy fragmenty ze Starego Testamentu mówiące o obietnicy narodzenia synów z niepłodnych matek: Izaaka (17,15-17,19;18,11-14;21,1-8) i sędziego Samsona (Sdz 13,2-8,13-14,17-21) oraz o zapewnieniu Bożej pomocy i wybawienia Izraela (Iz 40,1-2;40,9;41,17-18;45,8;48,20-21;54,1). Ewangelia na jutrzni opowiada o narodzinach proroka (Łk 1,24-25,57-68,76,80), a na liturgii dodawany jest także fragment o zapowiedzi narodzin świętego (Łk 1,5-25,57-68,76,80). Perykopa apostolska (Rz 13,12-14,4) dotyczy szybkiego przyjścia dnia zbawienia i wyrozumiałości dla słabych w wierze.

 

Troparion, ton 4:

Proroku i Poprzedniku przyjścia Chrystusa, czcząc ciebie z miłością, nie umiemy godnie cię pochwalić, przez twoje bowiem chwalebne i sławne narodzenie niepłodność twej matki ustała i rozwiązana została niemota ojca, a światu zostało ogłoszone Wcielenie Syna Bożego.

 

Kontakion, ton 3:

Dawniej niepłodna teraz rodzi Poprzednika Chrystusa, a on jest wypełnieniem wszystkich proroctw, on włożył w Jordanie rękę na Tego, Kogo przepowiadali prorocy, okazał się prorokiem i zwiastunem Słowa Bożego, a zarazem Jego Poprzednikiem.

(tłumaczenie ks. Henryka Paprockiego)

 

opr. Piotr Makal