Erast (I)

ERAST, apostoł (Apostoł Jerast), 10/23 listopada i 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów).

Apostoł Erast był uczniem ap. Pawła, który wspomina go w Liście do Rzymian (Rz 16,23). Na początku był diakonem i skarbnikiem Cerkwi jerozolimskiej. Następnie został biskupem Cezarei Filipowej (obecnie Banijas, zach. Syria).

Imię Erast pochodzi od greckiego imienia Erastus i oznacza "miły".

opr. Piotr Makal