German z Alaski (1837)

HERMAN Z ALASKI, mnich (Prepodobnyj Gierman Alaskinskij), 27 lipca/9 sierpnia i druga niedziela po Pięćdziesiątnicy (Sobór świętych amerykańskich).

Urodził się w 1758 r. w rodzinie kupca na przedmieściach Moskwy. W 1772 r., jeszcze jako młodzieniec, wstąpił do Pustelni Świętej Trójcy koło Petersburga.

W 1779 r. przeniósł się do znanego Monasteru Wałaamskiego. Tam w poszukiwaniu samotności zamieszkał w leśnej pustelni, skąd do monasterskiej cerkwi przychodził jedynie na niedzielne Święte Liturgie. Do końca życia, zgodnie ze swą wolą, nie był wyświęcony na duchownego, na zawsze pozostając zwykłym zakonnikiem.

W 1794 r., wraz z grupą mnichów z "Misji Wałaamskiej", Herman przybył na położoną niedaleko Alaski wyspę Kodiak, by wśród miejscowych pogan głosić Słowo Boże. Został wyznaczony na kierownika misji i administratora założonej przez nią szkoły. Pomiędzy 1808 i 1818 r. na miejsce stałego pobytu wybrał jedną z wysp, którą nazwał Nowy Wałaam. Tam w samotności spędzał noce na modlitwie, za dnia budując szkołę i kapliczkę. Do świętego, posiadającego dar przepowiadania przyszłości i uzdrawiania za pomocą modlitw, z prośbą o porady przybywało wielu wiernych. Herman wszystkich traktował jak braci, szczególnie zaś lubił dzieci.

Święty zasnął snem wiecznym 13 grudnia 1837 r. Jego nierozkładające się ciało pogrzebano na wyspie. W 1970 r. otwarto grób z jego ciałem, a relikwie przeniesiono do cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w miejscowości Kodiak. Wtedy też Cerkiew prawosławna w Ameryce zaliczyła go do grona świętych, jako pierwszego świętego Ameryki. Za zasługi dla prawosławia na tym kontynencie nazwano go "Starcem i Cudotwórcą Alaski". Jego kult wykracza daleko poza granice Ameryki. Szczególnie rozpowszechniony jest w USA i Rosji.

W ikonografii mnich jest najczęściej przedstawiany amerykańskim świętym. Spotykamy go w kilku różnych wyobrażeniach. Zawsze jest długowłosym, siwym starcem, mającym na sobie brązową mantię i jaśniejszy podriasnik. Do najbardziej popularnych wizerunków należą dwa. Na pierwszym ma duży metalowy krzyż pokutniczy na piersi, prawą rękę modlitewnie wyciągniętą, a w lewej trzyma rozwinięty zwój pisma. Na drugim ma dłonie oparte na lasce. Postać świętego spotykamy też na ikonach "Soboru świętych amerykańskich".

Imię Herman pochodzi z języka germańskiego i składa się z wyrazów heri - "drużyna wojenna" i man - "człowiek, mężczyzna". Oznacza więc "wojownika".

opr. Jarosław Charkiewicz