Kandyd (III)

KANDYD, męczennik (Muczenik Kandid), 21 stycznia/3 lutego.

Patrz: EUGENIUSZ, męczennik.

Imię Kandyd pochodzi od łacińskiego słowa candidus - "biały, niewinny".

opr. Piotr Makal