Klaudia, dziewica z Ancyry (303)

KLAUDIA, męczennica (Muczenica Klawdia Ankirskaja), 18/31 maja.

Patrz TEKUSA, męczennica.

Imię Klaudia jest żeńskim odpowiednikiem łacińskiego imienia Klaudiusz. Oznacza kobietę "należącą do rodu Claudii (Klaudiuszy)". Nazwa rodu bierze się z wyrazu claudus - "kulawy, chromy".

opr. Piotr Makal