Marek, arcybiskup Efezu (1444)

MAREK Eugenikos, arcybiskup Efezu (Swiatitiel Mark Jewgienik, archijepiskop Jefieskij), 19 stycznia/1 lutego, zm. 1457

Święty Marek Eugenikos, biskup Efezu (Azja Mniejsza) urodził się prawdopodobnie w 1405 r. Czasy, w których żył charakteryzowały się nieustannym zagrożeniem Bizancjum ze strony muzułmanów. Cesarz Jan VIII Paleolog, poszukując militarnego wsparcia na zachodzie Europy, zaczął wspierać próby zjednoczenia Kościoła Konstantynopola i Rzymu.

Akt zjednoczenia Kościołów (bullę Laetentur coeli) podpisano na Soborze florenckim w 1439 r. Jedynym przeciwnikiem tego porozumienia był św. Marek, który nie zgadzał się na teologiczny kompromis mający na celu polityczne korzyści. Jego kontrargumenty opierały się szczególnie na nauce św. Ojców. Będąc nakłanianym do podpisania unii przez członków prawosławnej delegacji, powiedział: "Nie może być kompromisu w kwestiach prawosławnej wiary". Po niepodpisaniu unii z Rzymem, biskup Marek wrócił do Konstantynopola i przekonał jego mieszkańców do odrzucenia niehonorowego porozumienia. Święty umarł w 1457 r.

Imię Marek wywodzi się od łacińskiego imienia boga wojny Marsa i oznacza "należący do Marsa, związany z Marsem".

opr. Piotr Makal