Tekla z Persji (346)

TEKLA, męczennica (Muczenica Fiekła Persidskaja), 9/22 czerwca, zm. 346.

Święta męczennica Tekla została wraz ze śww. mccz. Martą i Marią 9 czerwca 346 r. ścięta za wiarę w Chrystusa za panowania perskiego króla Szapura II.

Imię Tekla pochodzi z greki od słowa theokles, złożonego z wyrazów: theos - "Bóg" oraz kleos - "sława, chwała" i oznacza "ta, która przynosi chwałę Bogu".

opr. Tomasz Sulima