Zozym z Fenicji (VI)

ZOZYM Z FENICJI, mnich (Prepodobnyj Zosima Finikijskij), 8/21 czerwca, zm. w VI w.

Mnich Zozym urodził się w syryjskiej osadzie Sinda, niedaleko miasta Tyr. Przyjął stan zakonny i gorliwie ćwiczył w ascezie, poście i modlitwach, pracy oraz innych cnotach. Święty otrzymał od Boga dar zdolności przewidywania. Gdy znajdował się w Cezarei, przewidział ogromne trzęsienie ziemi, które zniszczyło Antiochię w 526 r.

Pewnego razu mnicha odwiedził patrycjusz Arkezylaos. W tym czasie posłaniec zawiadomił gościa, iż jego małżonka przekłuła sobie drutem oczy i okrutnie cierpi. Święty uspokoił patrycjusza, twierdząc iż cezarejski święty Jan Chozewita uzrowi jego żonę.

Święty Zozym osiągnął taki stopień duchowej doskonałości, iż posłuszne mu były zwierzęta. Pewnego razu w drodze do Cezarei na osła świętego napadł głodny lew, po czym uprowadził i zjadł. Kiedy Zozym odnalazł zwierzę, powiedział: "Przyjacielu, nie mam tyle siły by w swojej starości donieść ładunek. Ty go donieś, a potem możesz powrócić na pustynię i znów być drapieżnym w swojej naturze". Lew pokornie niósł ciężar aż do Cezarei, gdzie został wypuszczony przez świętego.

Imię Zozym pochodzi od greckiego słowa zosimos - "żywotny".

opr. Tomasz Sulima