Nominacja abp Sawy (Sowietowa) na biskupa polowego Wojska Polskiego

Abp gen. bryg. Sawa (Sowietow) Jerzy Sowietow urodził się 6 kwietnia 1898 r. w Petersburgu.  Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Korpusu Paziów – korpusu oficerskiego Armii Rosyjskiej. I wojnę światową przeszedł jako oficer w Pułku Grenadierów Gwardii. Podczas wojny domowej w Rosji w randze kapitana sztabowego walczył w Białej Armii gen. Piotra Wrangla. Wyemigrował z Rosji w  1920 r. pierwotnie do Belgradu, gdzie ukończył w 1925 r. teologię prawosławną na Uniwersytecie Belgradzkim. W tym samym roku w monasterze Peković złożył śluby zakonne z imieniem Sawa. Służył w cerkwi św. Mikołaja w Bari, gdzie przeszedł pod jurysdykcję PAKP. Ukończył w 1928 r. Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego. Obsługiwał parafie w Monachium i Bukareszcie oraz był dziekanem monasterów metropolitarnej diecezji warszawsko -chełmskiej. W 1932 r. odbyła się chirotonia archimandryty Sawy na bpa lubelskiego. Pod kierownictwem władyki specjalna komisja powołana przez synod Cerkwi w Polsce przetłumaczyła m. in. na j. polski: „Panichidę” i „Liturgię św. Jana Złotoustego”. Od 1937 r. bp Sawa był ordynariuszem diecezji grodzieńsko - nowogródzkiej, w której organizował Instytut Naukowo - Wydawniczy i zainicjował wydawanie „Przeglądu Prawosławnego”. Po wybuchu II wojny światowej stał się ponownie emigrantem. W 1940 r. zorganizował rekolekcje dla polskich żołnierzy prawosławnych w Rumunii. Złożył wizytę u patriarchów: konstantynopolitańskiego Beniamina, serbskiego Gabriela, antiocheńskiego Aleksandra. W latach 1940 – 1941 studiował na Anglikańskim Wydziale Teologicznym w Waszyngtonie. 29 listopada 1943 r. nominowany na stanowisko biskupa polowego ze stopniem generała brygady z siedzibą w Londynie. Stał się dzięki tej nominacji pierwszym w historii polskiego prawosławia biskupem polowym. Jako ordynariusz wojskowy żołnierzy II Korpusu Polskiego zorganizował duszpasterstwo prawosławne, wydał „Modlitewnik dla prawosławnych żołnierzy” zainicjował wydawanie „Polskiego Żołnierza Prawosławnego”. Po zakończeniu wojny abp Sawa obsługiwał polskie parafie prawosławne na obczyźnie. Za zasługi w kwietniu 1947 r. został podniesiony do godności arcybiskupa. Władyka Sawa posługiwał się językami: polskim, rosyjskim, serbskim, francuskim, niemieckim i angielskim. Odznaczony Orderem Gwiazdy Rumuńskiej II klasy i Złotym Krzyżem Zasługi. Abp Sawa (Sowietow) zmarł 21 maja 1951 r. w Londynie. Tam też pochowano władykę na cmentarzu Brompton. Na podst.: S. Dmitruk, Generał brygady arcybiskup Sawa (Sowietow), w: „Polski Żołnierz Prawosławny”, nr 1/ 2001. Stefan Dmitruk