Początek kultu Ikony Bogurodzicy 'Wsiecarycy' w Białymstoku

Kult kopii Ikony Bogurodzicy „Wsiecarycy” na parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku     Jak mówi tradycja ikona objawiła się w XVII w. w  monasterze Watopedi na Św. Górze Athos. Wg przekazów atoskich mnichów pewien młodzieniec wszedł do głównej cerkwi monasteru w celu oddania pokłonu ikonie. Niewidzialna siła powaliła na ziemię młodego człowieka. Dopiero podczas pokajania się w sakramencie spowiedzi młodzieniec wyznał, że zajmował się magią. Po wyznaniu skruchy za popełnione grzechy i dzięki Bogurodzicy mężczyzna zmienił swoje życie stając się uczciwym człowiekiem. Od tego czasu ikona znajduje się w Cerkwi Soborowej Monasteru Watopedi. Wierni wierzą, że dzięki modlitwie przed ikoną można uzyskać wstawiennictwo Bogurodzicy przy leczeniu chorób a szczególności raka. Wiele kopii ikony znajduje się w prawosławnych cerkwiach różnych jurysdykcji ( m. in. w Moskwie czy Johanesburgu w Republice Południowej Afryki).    Kult kopii Ikony Bogurodzicy „Wsiecarycy” w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku sięga 1999 r. Podczas obchodzonego uroczyście święta dokonywano poświęcenia: dzwonów, krzyży i polichromii, obchodzono  40-lecie kapłaństwa proboszcza parafii. W 2000 r. bp białostocko-gdański Jakub służył pierwszą Liturgię w nowobudowanej cerkwi.     Kult ikony jest powszechny, a dzięki uroczystościom wszedł w życie liturgiczne mieszkańców Białegostoku i okolic. Na podst.: Akafist Preswiatiej Władiczice naszej Bohorodice imienujemaja „Wsiecaryca”, Hajnówka 1997; „Anastasis” 15 / 2000; www.parafiasstok.prv.pl . Stefan Dmitruk