powstało Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim

Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim Stałe zapotrzebowania na pisaną ikonę w latach 90 XX w. oraz zorganizowane od 1983 r. cykliczne spotkania ikongraficzne na Św. Górze Grabarce spowodowały potrzebę uruchomienia szkoły, w której uczniowie uczyli by się sztuki pisania ikony. 17 maja 1991 r. JE metropolita warszawski i całej Polski Bazyli powołał do życia Policealne Studium Ikonograficzne w Bielsku Podlaskim. Na mocy dekretu zwierzchnia Cerkwi Prawosławnej w Polsce dyrektorem nowootwartej placówki oświatowej został ks. Leoncjusz Tofiluk. Uczniowie bielskiej szkoły zdobywają wiedzę w ramach zajęć z ikonografii, konserwacji sztuki sakralnej, rysunku, malarstwa, technika malarska oraz przedmioty teologiczne. Po ukończeniu szkoły uczniowie zdobywają tytuł licencjata oraz błogosławieństwo Cerkwi na samodzielne pisanie ikon. Absolwenci szkoły piszą ikony na potrzeby parafii, osób prywatnych, zaś w ramach zajęć uczniowie zaprojektowali i rozpisali m. in. ikonostas w cerkwi  w Gorzowie Wielkopolskim, ikony w ikonostasie w:  Topolanach, Szastałach, Bielsku Podlaskim, Supraślu. Na podst.: J. Tofiluk (ks.), Szkolnictwo prawosławne w Polsce powojennej, w: Szkolnictwo prawosławne w Rzeczpospolitej, red. P. Chomik, A. Mionowicz, U. Pawluczuk, Białystok 2002, s. 175 – 176. Stefan Dmitruk