urodził się Michał Nesterow

Michał Nesterow (1862-1942) Michał Nesterow urodził się 19 maja 1862 r. w Ufie. Ukończył Cesarską Akademię Sztuki w Petersburgu. Był uczniem Pawła Czystiakowa. Dzieła Nesterowa są zaliczane do gatunku rosyjskiego religijnego symbolizmu. Najbardziej znanym dziełem jest namalowany w latach 1890-1891 obraz „Widzenie młodego Bartłomieja”, który nawiązywał do żywotu św. Sergiusza z Radoneża. Nie mniej znanym obrazem jest „Święta Ruś”. Między 1890 a 1910 r. Nesterow mieszkał w Kijowie i Petersburgu. W Kijowie rozpisał sobór pw. św. Włodzimierza Wielkiego (obecnie katedra niekanonicznego patriarchy kijowskiego), zaś w Petersburgu wykonał freski w cerkwi Chrystusa Zbawiciela na Krowi. Później rozpisał główną cerkiew w żeńskim monasterze Marto-Mariińskim w Moskwie. Wykonał też wiele innych fresków w moskiewskich świątyniach. Michał Nesterow zmarł 18 października 1942 r. Na podst.: http://en.wikipedia.org/ Stefan Dmitruk