Agatangel (312)

AGATANGEL Rzymianin, męczennik (Muczenik Agafangieł Rimljanin), 23 stycznia/5 lutego, zm. 312 r.

Patrz: KLEMENS, biskup Ankary, męczennik.

Agatangel – imię pochodzenia greckiego, oznaczające "posłańca dobrej wieści".

oprac. Jarosław Charkiewicz