Aleksandra, dziewica z Ancyry (303)

ALEKSANDRA, męczennica (Muczenica Aleksandra Ankirskaja), 18/31 maja.

Patrz TEKUSA, męczennica.

Imię Aleksandra jest żeńskim odpowiednikiem imienia Aleksander, które składa się z dwóch greckich wyrazów: alekso - "bronię się; wspomagam" oraz andros - "człowiek, mężczyzna" i oznacza "obrońca ludzi" lub "odpierający wrogów".

opr. Piotr Makal