Anastazy, diakon pieczerski (XII)

ANASTAZY z Pieczery, hierodiakon męczennik (Swiaszczennomuczenik Anastasij Pieczerskij, diakon) 22 stycznia/4 lutego, 28 września/11 października (Sobór świętych mnichów z Kijowa-Pieczery z bliższych grot), II niedziela Wielkiego Postu (Sobór świętych mnichów z Kijowa-Pieczery), zm. XII w.

Doskonalił się duchowo w bliższych grotach pieczerskiego monasteru w Kijowie. Hieromnich Atanazy Kalnofijskij nazywa go bratem świętego mnicha Tytusa kapłana. W rękopisach nazywany jest diakonem. W tekście liturgicznym Soboru ojców w bliższych grotach o mnichu męczenniku Anastazym mówi się, że miał taką odwagę w relacjach z Bogiem, iż otrzymywał wszystko o co prosił.

Anastazy to imię pochodzenia greckiego, oznacza "wskrzeszenie" lub "zmartwychwstanie".

opr. Tomasz Sulima