Anna, wielka księżna z Kaszyna (1318)

ANNA Z KASZYNA, wielka księżna (Błahowiernaja wielikaja kniahinia Anna Kaszinskaja), 12/25 czerwca (odnalezienie relikwi w 1650 r. i rocznica powtórnego wysławienia w 1909 r.) i 2/15 października (rocznica śmierci).

Była córką księcia rostowskiego Dymitra. W 1294 r. wyszła za mąż za św. Michała, wielkiego księcia twerskiego. Po latach szczęśliwego pożycia, w 1318 r. mąż księżnej został wezwany do ordy. Jego wuj, książę moskiewski Jerzy Daniłowicz, bezprawnie wysunął pretensje do tronu księcia Michała. Pragnąc skorzystać z pomocy Tatarów doprowadził do oskarżenia księcia o otrucie żony Jerzego, która była córką chana. Przeczuwając zbliżającą się śmierć książę Michał pojechał do ordy. Tam po wymyślnych torturach poniósł męczeńską śmierć zabity nożem.

Po śmierci męża księżna Anna zrezygnowała z życia świeckiego i złożyła śluby zakonne w Monasterze Sofijskim w Twerze z imieniem Eufrozyna. Stamtąd, na prośbę swego syna Wasyla, przejechała do miasta Kaszyn, gdzie prowadziła bogobojne życie. Zmarła w 1338 r. Została pochowana w soborze Zaśnięcia Matki Bożej w Kaszynie.

Gdy w 1581 r. dokonywano remontu świątyni odnaleziono nietkniętą trumnę księżnej. W 1650 r. otwarto ją z błogosławieństwa patriarchy Jozafata i cara Aleksego Michajłowicza. Stwierdzono wówczas, że ciało księżnej nie uległo rozkładowi. Przeniesiono je ze starej świątyni do miejscowego soboru Zmartwychwstania Pańskiego. W 1909 r. księżną wysławiono jako świętą po raz drugi. Jej kult ogranicza się do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W 2009 roku w Kaszynie odsłonięto pomnik przedstawiający świętą (relacja tv).

Na ikonach święta przedstawiana jest w szatach mniszki wielkiej schimy. Pomimo tego, że nie poniosła męczeńskiej śmierci, w prawej dłoni ma krzyż. W lewej trzyma zwinięty zwój.

Imię Anna pochodzi z hebrajskiego słowa hannah - "łaska".

opr. Jarosław Charkiewicz, Tomasz Sulima (ikonografia)