Bazyli, biskup Chersonezu (IV)

BAZYLI, biskup męczennik (Swiaszczennomuczenik Wasilij), 7/20 marca.

W pierwszych wiekach n.e. Chersonez (dzisiaj Sewastopol na Krymie) znajdował się w granicach Imperium Rzymskiego i był miejscem zsyłek przestępców. Z powodu wyznawanej wiary w Chrystusa zsyłani byli tam także chrześcijanie, którzy trafiali do krymskich kamieniołomów. Taki los spotkał m.in. św. papieża Klemensa (I w.). W okresie panowania Dioklecjana (284-305), patriarcha jerozolimski wysłał do różnych krajów wielu biskupów w celu głoszenia Ewangelii. Dwaj z nich, Efrem i Bazyli przybyli do Chersonezu i zaczęli głosić Słowo Boże. Św. Efrem udał się następnie do ludów żyjących wzdłuż rzeki Dunaj, gdzie spotkały go duże trudności i cierpienia. Gdy rozpoczęło się prześladowanie został ścięty.

Misja w Chersonezie była kontynuowana przez św. Bazylego, który nawrócił wielu pogan na drogę Prawdy. Jednak wielu mieszkańcom miasta nie podobała się działalność biskupa i okazywali otwartą wrogość. Święty został schwytany, dotkliwie pobity i wydalony z Chersonezu. Udał się więc w góry i zamieszkawszy w jaskini, bez ustanku prosił Boga by oświecił tych złych mieszkańców. I Pan zesłał cud. Jeden z ważnych obywateli miasta miał syna, jedynaka, który zmarł. Zmarły pojawił się swemu ojcu we śnie i powiedział, że może go wskrzesić swoimi modlitwami pewien człowiek, imieniem Bazyli. Rodzice odnaleźli świętego i poprosili by ten uczynił cud. Biskup odpowiedział, że on nie umie wskrzeszać, lecz Wszechmogący Bóg może spełnić ich prośbę, jeśli w Niego uwierzą. Święty długo modlił się, przyzywając Imię św. Trójcy, a następnie poświęcił wodę i wylał ją na zmarłego, który w ożył. Biskup Bazyli powrócił do miasta z wielką sławą, a wielu pogan uwierzyło i zostali ochrzczeni.

Wkrótce po tym, z rozkazu cesarza Galeriusza (305-311), prześladowanie chrześcijan wybuchło z nową siłą. Dotknęło to także św. Bazylego. Jego przeciwnicy włamali się nocą 7 marca 309 r. do jego domu. Związawszy go, powlekli ulicami Chersonezu i bili go do śmierci kamieniami i pałkami. Ciało świętego zostało wyrzucone za miasto i wiele dni leżało niepochowane. Jednak żadne zwierze nie odważyło się go dotknąć. Chrześcijanie potajemnie pochowali ciało męczennika w pieczarze.

Imię Bazyli pochodzi od przymiotnika utworzonego od greckiego słowa basileus - "król, cesarz".

opr. Piotr Makal