Cezary (I)

CEZARY, apostoł (Apostoł Kiesar'), 30 marca/12 kwietnia, 8/21 grudnia, 4/17 stycznia (Sobór 70. Apostołów). 

Apostoł Cezary głosił Ewangelię i był biskupem w Dyrrachium (obecnie Durres w Albanii). 

Imię Cezary jest pochodzenia łacińskiego, ale o trudnej do ustalenia etymologii. W archaicznej łacinie caesar oznaczało dziecko urodzone w wyniku cesarskiego cięcia. Niektórzy wywodzą je od rzeczownika caesaries - "długie włosy, czupryna".

opr. Piotr Makal