Dionizy z Radoneża (1633)

DIONIZY z Radoneża, zmarł w 1633 roku.

Wspomnienie liturgiczne przypada na dzień 12 maja/ 25 maja.