Dulos z Egiptu (305-313)

DULOS Z CYLICJI, męczennik (Muczenik Duła), 15/28 czerwca, zm. ok. 305-313.

Męczennik Dulos był pobożnym chrześcijaninem z miasta Pretoriady. Został porwany u szczytu prześladowań na wyznawcach Chrystusa za panowania cesarza Maksymiana. Na sądzie stanął przed zarządcą Cylicji, Maksymem. Przed rozpocząciem rozprawy święty gorliwie prosił Boga, by ten umocnił go w mowie by mógł zdemaskować bałwochwalstwo pogan.

Podczas przesłuchania święty mężnie wyznawał Chrystusa i odważnie obnażał fałszywość religii pogan i ich bogów z haniebnymi ludzkimi namiętnościami i wadami. Władca próbował obalić wiarę chrześcijańską, jednak nie potrafił przeciwstawić się błogosławionemu słowu świętego Dulosa.

To doprowadziło go do wściekłości, zaczął niemiłosiernie dręczyć świętego, po czym wysłał do lochu. Podczas każdego następnego przesłuchania święty trwał niezmiennie mocno ciałem i duchem, był gotowy na nowe męki. Podczas ostatniego przesłuchania Dulosowi odwerwano dolną szczękę, wybito kolana i przywiązano do powozu władcy, po czym włóczono. Na tej męczeńskiej drodze święty męczennik czyniąc znak krzyża skonał.

Ciało świętego odwiązano od powozu i rzucono do rzeki. Bieg rzeki przeniósł ciało do jego rodzinnego miasta, gdzie zostało wyrzucone na brzeg. Pasterskie psy ukazały te święte ciało. Jeden z nich strzegł męczennika od ptaków, a drugi przyniósł w zębach pastuszą odzież, którą przykrył ciało świętego. Pasterze pokazali ciało męczennika Dulosa chrześcijanom, którze dokonali pochówku.

Dulos to imię pochodzenia greckiego, wywodzi się ze słowa dulea, które oznacza "oddawanie czci".

opr. Tomasz Sulima