Dydym, żołnierz (304)

DIDYM, żołnierz męczennik (Didim woin muczenik, 27 maja/9 czerwca, zm. IV w. 

Patrz: św. Teodora.

Imię Didym to grecki odpowiednik imienia Tomasz (aramejskie toma - "bliźniak" i ewentualnie od hebrajskiego słowa t'om o tym samym znaczeniu).

opr. Tomasz Sulima