Eugeniusz, biskup Chersonezu (IV)

EUGENIUSZ, biskup męczennik (Swiaszczennomuczenik Jewgienij), 7/20 marca.

Biskupi Eugeniusz, Elpidiusz i Agatodor było towarzyszami św. Bazylego. Głosili Ewangelię w rejonie cieśniny Hellespont (obecnie Dardanele). Dowiedziawszy się po roku o męczeńskiej śmierci biskupa Bazylego udali się do Chersonezu by kontynuować jego dzieło. Doznając wielu trudności, podzielili los swojego poprzednika: zostali ukamienowani 7 marca 311 r.

Imię Eugeniusz pochodzi od greckiego imienia Eugenes, które składa się ze słów: eu - "dobrze" oraz genos - "ród". Pierwotne znaczenie: "dobrze urodzony, ze szlachetnego rodu, wielmożny".

opr. Piotr Makal