Euzebiusz Fenicjanin

EUZEBIUSZ, męczennik (Muczenik Jewsiewij Finikijskij), 21 września/4 października.

Mieszkał w Fenicji. Był potajemnym wyznawcą Chrystusa. Żył w czasach prześladowań chrześcijan. Nie wiadomo jednak dokładnie, o które z prześladowań chodzi.

Pomny słów Chrystusa: "A do każdego, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Ojcem moim w niebie" (Mt 10,32), nie zważając na grożące mu tortury, dobrowolnie zgłosił się do zarządcy miasta. Stanął przed nim i odważnie zapytał dlaczego ten prześladuje wyznawców Chrystusa? Początkowo zdumiony, a następnie rozgniewany zarządca rozkazał, aby obnażono Euzebiusza. Następnie zadawano mu rany i polewano je osolonym octem. Od czasu do czasu przerywano tortury, aby skłonić męczennika do oddania czci bożkom, za co obiecywano darować mu życie. W imię Pana znosił wszystko, odpowiadając, że kiedy zostanie zabite jego ciało, wówczas duszę przyjmie Chrystus. Ostatecznie zginął pod ostrzem miecza. Data jego śmierci nie jest znana.

Wraz z męczennikiem Euzebiuszem Cerkiew czci pamięć św. Pryskusa, który mieszkał, głosił Słowo Boże i poniósł śmierć we Frygii.

Imię Euzebiusz pochodzi od greckiego słowa eusebes - "pobożny, sprawiedliwy, łagodny, spokojny".

opr. Jarosław Charkiewicz