Frumencjusz, arcybiskup Etiopii (ok. 380)

FRUMENCJUSZ, arcybiskup etiopski (Swiatitiel Frumientij, archijepiskop Jefiopskij), 30 listopada/13 grudnia.

Żył w III w. Uważany jest za pierwszego głosiciela Ewangelii w Etiopii. Za panowania św. cesarza Konstantyna Wielkiego ze swym bratem Edezjuszem towarzyszył w podróży morskiej filozofowi Meropiuszowi z Tyru. Statek którym płynęli rozbił się. Meropiusz został zamordowany, a obaj bracia trafili do niewoli Etiopczyków. Po niedługim czasie zyskali jednak zaufanie króla Axum i korzystając z coraz większych możliwości szerzyli wiarę chrześcijańską na tych terenach. Frumencjusz wyjednał m.in. kupcom greckim pozwolenie otwarcia kaplicy w Etiopii.

Po pewnym czasie Edezjusz powrócił do Tyru, a Frumencjusz przedostał się do Aleksandrii. Tam przedstawił św. Atanazemu Wielkiemu sytuację Etiopii, prosząc o wysłanie do Axum biskupa. Atanazy powierzył mu władzę biskupa i odesłał z powrotem, by oficjalnie założył Cerkiew w Etiopii. W 330 r. ochrzcił królów Ezana i Saiza, nadając im imiona Abraha i Atsbeha. Zaczął też tłumaczyć Pismo Święte na miejscowy język giz. „Jego działalności towarzyszyły apostolskie znaki i pozyskały dla wiary wielu pogan”. Wraz z chrztem pierwszych królów, chrześcijaństwo zostało uznane w Etiopii za religię państwową.

Święty Frumencjusz zmarł w 380 r. Płodem jego działalności było pozostawienie niemal całkowicie schrystanizowanej Etiopii. Jego kult w tym kraju jest też największy, chociaż roztacza się również na całą pónocno-wschodnią Afrykę.

Na ikonach święty przedstawiany jest jako ciemnowłosy mężczyzna o śniadej cerze, z niedługą brodą. Ma na sobie tradycyjne szaty biskupie, a w obu rękach centralnie trzyma Ewangelię.

oprac. Jarosław Charkiewicz