Gabriel (XI)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Gabriel (XI)

GABRIEL Z LESNOWA, mnich (Prepodobnyj Gawriił Lesnowskij), 15/28 stycznia.

Urodził się około 910 r. we wsi Oseczka Polje kilkadziesiąt kilometrów na północ od Skopje. Jego rodzice byli znanymi doradcami serbskiego żupana. Syn narodził się im po wieloletnich modlitwach, gdy byli już w podeszłym wieku. Zapewnili mu dobre wychowanie i kiedy ukończył osiemnaście lat chcieli ożenić. On jednak przekonał rodziców, że lepiej będzie jeśli w poszukiwaniu Bożej prawdy opuści dom rodzinny.

Podczas podróży miał sen, w którym anioł Pański polecił, aby w rodzinnej wsi zbudował cerkiew. Po powrocie do domu Gabriel z pomocą rodziców wypełnił powierzone mu zadanie. Następnie ponownie wyjechał, złożył śluby zakonne i zamieszkał w Monasterze Archanioła Michała w Górach Lesnowa. Z błogosławieństwa ihumena koło Zletowa poza murami wspólnoty zbudował celę, gdzie doskonalił się w cnotach postu i modlitwy. Tam odnaleźli go wierni i tłumnie zaczęli odwiedzać, prosząc o porady duchowe. Unikając ludzkiej chwały przeniósł się wówczas w miejsce zwane Lukowo.

Po pewnym czasie, osiągnąwszy doskonałość w modlitwie, Gabriel zamieszkał bliżej Monasteru Archanioła Michała na wzniesieniu, zwanym „Obli Wrah”. Odizolowany od ludzi spędził tu ostatnie lata swego życia. Zmarł około 980 r., zapomniany przez wszystkich poza Bogiem. Jakiś czas potem trzykrotnie ukazał się mnichowi imieniem Józef, któremu polecił odnaleźć swoje relikwie. Uczyniwszy to, ciało umieszczono w Monasterze Archanioła Michała w Lesnowie. Wydarzeniu towarzyszyły liczne uzdrowienia. W połowie XIV w. w klasztorze ku czci świętego wzniesiono cerkiew. Pod koniec wieku, w obawie przez narastającym zagrożeniem tureckim, za zgodą cerkiewnych władz serbskich, relikwie przeniesiono do cerkwi Świętych Apostołów w miejscowości Trapezir w Bułgarii, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego. Święty znany jest głównie na Bałkanach.

Na ikonach św. Gabriel przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku z zapadłymi policzkami i krótką ciemną brodą. Odziany jest w szaty mnicha. Ma ręce w geście modlitewnym złożone na piersi lub uniesione do góry.

oprac. Jarosław Charkiewicz