Gleb, książę muromski (1015)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Gleb, książę muromski (1015)

GLEB, książę, męczennik (Muczenik, błagowiernyj kniaź Gleb), 2/15 maja (rocznica przeniesienia relikwii w 1072 i 1115 r.), 24 lipca/6 sierpnia i 5/18 września (rocznica śmierci), zm. 1015 r. 

Patrz BORYS, książę, męczennik.

Imię Gleb jest prawdopodobnie ruską wersją staroskandynawskiego imienia Guðleifr, które powstało z guð - "bóg" i leifr - "spadkobierca".

opr. Jarosław Charkiewicz