Hierodion (I)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Hierodion (I)

HERODION, apostoł (Apostoł Irodion), 10/23 listopada, 8/21 kwietnia, 4/17 stycznia (Sobór 70. apostołów).

Apostoł Herodion (Rodion) należał do grona siedemdziesięciu apostołów wysłanych przez Chrystusa w celu głoszenia Ewangelii (Łk 10,1n). Był krewnym apostoła Pawła (Rz 16,11) i uczestniczył w wielu jego podróżach. Został biskupem miasta Patras (pn. Peloponez, Grecja). Apostoł Rodion odważnie głosił Słowo Boże i nawrócił na chrześcijaństwo wielu Greków i Żydów. Brał też udział w podróżach misyjnych apostoła Piotra. Wraz z nim udał się do Rzymu, gdzie w dniu śmierci św. Piotra został ścięty mieczem. Razem z nim męczeńską śmierć poniósł ap. Olimpiusz (Olimpas).

opr. Piotr Makal