Ignacy Łomski, Jarosławski (1591)

Zdjęcie przedstwiającego postać św. Ignacy Łomski, Jarosławski (1591)

IGNACY z Łomska, mnich (Prepodobnyj Ignatij Łomskij, Jarosławskij), 23 maja/5 czerwca (Sobór rostowo-jarosławskich świętych) 28 grudnia/10 stycznia, zm. 1591

Był uczniem św. Cyryla znad Jeziora Białego. Nie jest znana dokładna data jego narodzin. Wiadomo tylko, iż będąc jeszcze młodym człowiekiem zamieszkał w Monasterze Cyrylo-Biełozierskim.

Po pewnym okresie pobytu u boku św. Cyryla, w poszukiwaniu pustelni, Ignacy udał się za Wołogdę i zamieszkał w okolicach miasta Łomsk. Tu przez jakiś czas kierował utworzoną przez siebie wspólnotą, która otrzymała nazwę Pustelni Ignatiewsko-Spaskiej, a w okresie późniejszym została przekształcona w Monaster Łomski. Wkrótce miłujący samotność i modlitwę mnich przekazał władzę jednemu ze swych uczniów, a sam udał się na brzeg rzeki Sara. Zamieszkał w samotności przy ujściu rzeczki Darowica do Sary. Modląc się i poszcząc zarabiał na chleb wyplataniem łapci. Unikając kontaktów z obcymi, zostawiał je na ścieżce wiodącej do pustelni, a dobrzy ludzie w zamian przynosili mu na to samo miejsce chleb.

Również tu uczniowie odnaleźli Ignacego. Święty zbudował więc dla nich cerkiewkę poświęconą Opiece Matki Bożej, która z biegiem czasu stała się główną świątynią Pustelni Wadoisskiej. Tu zmarł 28 grudnia 1591 r. Jego ciało przeniesiono do Monasteru Łomskiego i złożono w grobowcu, na wieku którego umieszczono wizerunek świętego. Obok niego spoczął łańcuch, który służył mu do umartwiania ciała.

Na ikonach święty przedstawiany jest jako odziany w mnisze szaty stary człowiek o długiej siwej brodzie. Tradycyjnie prawą ręką błogosławi, a w lewej trzyma zwój z duchowym testamentem skierowanym do braci zakonnej. Spotykany również na przedstawieniu świętych ziemi rostowskiej i jarosławskiej.

Imię Ignacy powstało prawdopodobnie z łacińskiego słowa ignis - "ogień".

oprac. Jarosław Charkiewicz